PSİKOLOJİNİN TANIMI KONUSU ALANI

PSİKOLOJİNİN KONUSU

İnsanın en temel özelliği düşünmesi ve merak etmesidir. Merak duygusu insanın bilme ve araştırma isteğini oluşturmaktadır. Bu durum insanın varoluşundan günümüze kadar gelen bir olgudur ve gelecekte de devam edecektir. İnsan bu olgudan hareketle bilimsel faaliyetleri başlatmış ve felsefenin kuşatıcılığı altındaki bilgiler giderek felsefeden koparak kendi bağımsız çalışmalarını başlatmışlardır.
Psikoloji, psyche(ruh) ve logos(bilgi) kelimelerinden oluşur.Ruh bilgisi kelimesi ilkçağda Aristoteles tarafından kullanılmıştır.Ancak günümüzde psikoloji ruh üzerine felsefik sorular sormaz. 19 yy da geç bağımsız olan genç  bir bilim dalıdır.
Psikolojinin konusu insanın davranışlarıdır.İnsanların neden ve nasıl davrandıklarıdır.
PSİKOLOJİ, insan ve hayvanların gözlenebilen ve ölçülebilen davranışalarını inceleyen bilimdir.
Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara organizma denir ve psikolojide insan ve hayvan davranışları birlikte incelenir.Bilim dediğimiz şey ise belirli bir alanda belirli yöntem ve tekniklerle elde edilmiş düzenli ve sistemli bilgiler bütünüdür.
Davranış ise bir organizmanın doğrudan yada dolaylı olarak gözlenebilen ve ölçülebilen tüm etkinliklerine denir.
Davranışlar; süreklidir ve zaman içinde gerçekleşir, insan davranışları çok nedenli ve karmaşıktır, insan davranışları kişiseldir,özneldir.
Psikoloji neden hayvan davranışlarını da inceler?
İnsan ve hayvan davranışları arasında benzerlik vardır.Basit davranışların nedenlerini bularak karmaşık davranışların nedenlerine daha kolay ulaşılacaktır.İnsanlar üzerinde yapılamayan deneyler hayvanlar üzerinde gerçekleştirilir ki kaltımın etkisi kısa ömürlü hayvanlar üzerinde daha rahat gözlemlenme imkanı bulsun.
Psikolojik süreçler deyince ilk olarak süreç kelimesini tanımlamak gerkecektir.Süreç aralarında belirli bir birlik olan ve sürekli ilerleyen tekrar eden olaylar ve durumlardır.Psikolojik süreçler ikiye ayrılır.
a) Hareketsel süreçler(doğrudan gözlenebilen davranışlardır)konuşmak,terlemek,uyumak titremek,yüzmek, alkışlamak vs..
b) Zihinsel süreçler (doğrudan gözlemlenemeyen organizmanın içinde geçenlerdir) 
Bilişsel (algılama, hatırlama, bellek, zekâ, hayal etme, düşünem vs.) ve duyuşsal (üzüntü, sevinç, coşku, kıskançlık, korku vs.) olmak üzere ikiye ayrılabilirler .
Zihinsel süreçler, doğrudan gözlenebilen davranışların ortaya çıkmasına etki ettiklerinden dolayı psikolojinin konusuna girerler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !